M-MOOS

 poctivá strojírenská výroba a dlouholeté zkušenosti pracovníků

Generální opravy obráběcích strojů

Generální opravy provádíme v obvyklém rozsahu u následujících strojů:

 

-univerzální soustruhy do oběžného průměru 2500 mm

-konzolové a stolové frézky do šířky stolu 500 mm

-vrtačky do velikosti 8

-brusky na plocho do šířky stolu 630 mm

-strojní pily do velikosti 320 mm

-strojní nůžky a ohýbačky do tl. stříh. mat. 6,3 mm

-ostatní stroje a zařízení dle osobní dohody

Pokud to naše momentální skladové zásoby dovolují, nabízíme pořízení generálkovaného stroje výměnným způsobem. Zákazníkovi tak "nestojí" výroba a může vyrábět na svém starém stroji až do chvíle, kdy mu naši pracovníci přivezou a nainstalují stejný typ stroje po generální opravě. Starý si pak pochopitelně odvezem:)

 

Na stroje po provedené generální opravě poskytujeme garanci min. 12 měsíců. Po dohodě se zákazníkem může být sjednána i delší doba. Nedílnou součástí dodávky je protokol přesnosti, revizní zpráva a doplněná elektro dokumentace.

 

 Dále provádíme střední opravy příp. prohlídky v dohodnutém termínu

Modernizace a přestavby obráběcích strojů

SUA 125P po přestavbě s ř.s. Heidenhain Manualplus 4110
Ručně řízený soustruh SUA 125P před realizací

Od roku 2001 provádíme kompletní přestavby použitých strojů na CNC řízené. Přestavba konvenčního stroje na číslicově řízený stroj se skládá z kompletně provedené generální opravy, nahrazení stávájících šroubů za přesné kuličkové šrouby, instalce pohonů a řídícího systému.

 

Výběr řídícího systému je závislý na přání a zvyklostech zákazníka. Možnost výběru systému se odvíjí od potřeb uživatele. Zákazník si tak může vybrat řídící systém Sinumerik, Heidenhain, Fanuc nebo Mitsubishi. Naše společnost disponuje vlastními pracovníky, kteří jsou pravidelně školeni a jsou schopni vytvářet PLC stroje.

 

Na stroje poskytujeme garanci min. 12 měsíců. Po dohodě se zákazníkem může být sjednána i delší doba. Nedílnou součástí dodávky je protokol přesnosti, revizní zpráva a doplněná elektro dokumentace.

 

Které  obráběcí stroje jsou vhodné pro modernizaci nebo retroffiting?

 

U kterých strojů se dnes vyplatí retrofitting? Teroticky lze modernizovat každý stroj. Ale rozumnou investicí jsou určitě přestavby těžkých, velkých nebo speciálních obráběcích strojů. V této kategorii se to opravdu vyplatí. U nových strojů, platíte za hmotu stroje. U přestavby jen cenu práce a nových komponentů.

 

Takže přestavba je určitě ekonomicky výhodná. Navíc, díky vyzrálé litině, mají tyto staré stroje daleko větší tuhost než stroje nové. :

 

 U těchto typů strojů se retroffiting určitě vyplatí:

 

-univerzální soustruhy od oběžného průměru 800 mm a více

-kolové soustruhy - např Rafamet

-horizontalní vyvrtávačky

-vertikální soustruhy

-konzolové a ložové frézky

 

Instalace digitálního odměřování polohy

Systémy odměřování polohy jsou v dnešní době standardním vybavením moderních konvenčních obráběcích strojů a zcela zásadním modernizačním prvkem u starších strojů. Určení polohy nástroje v jednotlivých osách může dosahovat přesnosti až 1 µm. Tato pracovní přesnost není nijak ovlivněna opotřebením nebo nepřesnostmi posuvových šroubů a matic u starých strojů neboť systém odměřování takovéto chyby spolehlivě eliminuje.

 

Systémy odměřování polohy jsou kromě své základní funkce zobrazování polohových dat vybaveny paměťovými a výpočetními funkcemi, které obsluze stroje ulehčují a zpříjemňují obsluhu stroje zejména při odečítání rozměrů z výkresu. Výběr typu digitálního odměřování se řídí přáním zákazníka. Přednostně však doporučujeme digitální odměřování Newall, Jenix nebo Heidenhain. S těmito typy máme bohaté zkušenosti.

Kolový soustruh Rafamet UCB 125 s ř..s. Sinumerik 840D (2ch)

Potřebujete modernizaci nebo opravu?

Přejete si zpracovat nabídku nebo potřebujete konzultovat možnost opravy či modernizace. Neváhejte kontaktovat našeho zástupce.

Mgr. Jiří Janák modernizace a opravy +420 602 560 338 janak@m-moos.cz
Přestavba smykadla vertikalního soustruhu s ř.s. Fanuc